Care and Share stichting Sambulawan (CaSsS)

Laatste Nieuws:
  • Het Jaarverslag en Financieel overzicht van 2017 is gepubliceerd (mei 2018)
  • De middelbare Technische School in Tumamak heeft hulp gevraagd bij het slaan van een waterput. De school bestaat uit ruim 1100 kinderen en de watervoorziening is onacceptabel laag. Er wordt ter plaatse berekend wat de totale kosten zullen zijn. Vanuit de stichting zijn we fondsen aan het werven om een belangrijk deel van de kosten te dekken. Heeft u een tip of wilt u hier aan meehelpen, neem dan contact op met de stichting.

  • Hieronder ziet u enkele foto's (van het uitladen) van de containers die de afgelopen jaren gestuurd zijn.