Gegevens CaSsS


RSIN (Anbi) nummer: 812.981.613
Bankgegevens: NL24RABO0113163800 

Swift nummer RABO bank: RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK: 12053929