Care and Share stichting Sambulawan (CaSsS)
Laatste Nieuws: 3 jaar lang was het niet mogelijk door de coronaregels op de Filipijnen maar 7 juni j.l is Bas Doorduin vertrokken naar de Filipijnen voor een maand.  De strenge afsluiting van het land is opgeheven. Bas heeft nu met eigen ogen kunnen bekijken hoe de projecten van Care and Share stichting Sambulawan deze lange periode hebben doorstaan. In de map: Publicaties/reisverslagen van zijn reis van 7 juni- 9juli 2022

Later in het jaar staat een reis gepland van de voorzitter van CaSsS, Karen van der Wal.
Wij zijn een ANBI geregistreerde Stichting... wat houdt dat eigenlijk in? Meer weten? Klik op deze Link (rubriek "Wie zijn wij/ANBI CaSsS").